PRÁVNE SLUŽBY

Ochrana osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov...

Trestné právo

zastupovanie ako súdom ustanovený...

Pracovné právo

pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných...

Obchodné právo

založenie spoločnosti, zmeny v obchodných...

Rodinné právo

návrhy na rozvod manželstva vyporiadanie...

Občianske právo

kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie...
Dobrý deň!
 
Oznamujem Vám, že výberové konanie na pozíciu asistentka bolo ukončené. Z dôvodu veľkého záujmu uchádzačiek o pracovnú pozíciu a limitované časové možnosti boli na ústny pohovor pozvané len vybrané záujemkyne, ktoré spĺňali požiadavky uvedené v inzeráte na danú pracovnú pozíciu.
 
Za záujem o prácu v mojej advokátskej kancelárii týmto ďakujem.
 
JUDr. Ján Pekar, advokát
Zdieľať